PRESTIŻOWE SEGMENTY W PRUSZKOWIE

Standard

Segmenty wykonywane są w technologii:

Wykończenie wewnętrzne: 

Wykończenie zewnętrzne: 

Przyłącza do sieci miejskiej: 

Każdy segment ma wydzielona działkę i osobną księgę wieczystą.